Villa Ramadas portuguęs english français espańol Russo italiano greek czech
 

Pomoc

Čtete-li tento text, pak je to zřejmě proto, že jste v blízkém vztahu s někým, kdo trpí obsesivními a kompulzivními myšlenkami a chováním.
Jste-li otec, matka, manžel/manželka, přítel/přítelkyně, syn/dcera či starostlivý kamarád někoho, kdo trpí závislostí, zajisté už víte, jak destruktivní, manipulativní a nesvědomití dokážou závislí lidé být.

Příčinou tohoto chování je jejich nemoc, nemoc, kterou lze léčit, pokud si to oni sami přejí. Oni nejsou špatní lidé, jsou nemocní.

Ve Villa Ramadas tyto jedince nazýváme „závislými“, neboť závislý člověk trpí nemocí závislosti, která se může projevovat ve formě chemické závislosti (na alkoholu, na legálních či nelegálních drogách), návykového chování (hráčství, anorexie, bulimie, závislost na sexu, závislost na práci, obsesivně-kompulzivní porucha), emoční závislosti (spoluzávislost, fobie a deprese) a/nebo sebedestruktivních a obsesivních myšlenek (sebepoškozování).

Závislost je silný zvyk, jenž se postupně stává normou chování.

Závislost je progresivní nemocí, která, není-li léčena, je smrtelná.

Centrum Villa Ramadas těmto lidem poskytuje příležitost zotavit se ze závislosti a stát se produktivními a zodpovědnými členy společnosti.

Poskytujeme oporu rodinám závislých a lidem, kteří jsou s nimi v blízkém vztahu, neboť tito lidé často trpí více než samotní nemocní. Tato pomoc začíná ještě předtím, než závislý zahájí rezidenční léčbu ve Villa Ramadas; poskytujeme poradenství ohledně nejlepšího způsobu, jak „svému“ závislému pomoci dostat se do fáze zotavování.

Po nastoupení pacienta do Villa Ramadas je rodině představen jeden z členů týmu, který pak slouží jako kontakt a poskytuje rodině privilegovanou oporu v období rezidenční léčby pacienta. V případě potřeby je rodinné poradenství organizováno formou ambulantní péče.

Rodinám poskytujeme oporu i po návratu pacienta domů.