Villa Ramadas portuguęs english français espańol Russo italiano greek czech
 

Filozofie

Ve Villa Ramadas věříme, že závislost je nemoc, kterou nelze zcela vyléčit; existují však terapie, které pacient, pokud si to přeje, může podstoupit.

Rozlišujeme následující druhy nemoci závislosti:

Chemická závislost – závislost na drogách prodávaných na ulici či předepisovaných lékařem a/nebo na alkoholu a těkavých látkách (např. lepidla)

Návykové chování – anorexie, bulimie, hráčství, vztek, nakupování, sex a obsesivně-kompulzivní porucha

Emoční závislost – spoluzávislost, fobie a deprese

Pomáháme pacientům uvědomit si nejen samotné projevy nemoci, ale především její negativní dopad na všechny oblasti jejich života z hlediska tělesného, mentálního i duchovního.

Centrum Villa Ramadas sází na integrační model, založený na sloučení prvků humanistiky, psychodynamiky, kognitivně-behaviorální terapie a Gestalt terapie, vždy v souladu s Minnesotským modelem léčby ve své verzi úplné abstinence.

Úplná abstinence (od všech látek měnících náladu) je základním kamenem léčebné fiilozofie ve Villa Ramadas.

Se všemi pacienty je zacházeno v souladu se zásadami Britské asociace pro poradenství a psychoterapii (BACP - British Association for Counselling and Psychotherapy), jedou z nichž je poskytovat terapii jen tehdy, pokud ji pacient podstupuje z vlastní vůle.

Léčebný program je poskytován bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti, náboženské vyznání či sexuální orientaci.

Anonymita je základním právem všech pacientů ve Villa Ramadas.

Pokud si přejete obdržet detailnější informace o našem etickém kodexu a praxi, rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.